Medlemskab


Kontakt venligst kassereren Tina

Kontingentsatser:

Ordinære medlemmer: 300 kr.
Arbejdsløse og pensionister: 150 kr.
Studerende: 100 kr.
Man må gerne betale mere

Kontingent for 2019 bedes indbetalt senest 15.5 2019.

Foreningens konto har reg.nr. 1551 og kontonr. 5426367.

Ved evt. udmeldelse eller adresseændring bedes man kontakte kassereren.