Anmeldelse af
Claus Bundgård Christensen, Martin Bo Nørregård, Niels Bo Poulsen:

”Fra verdenskrig til borgerkrig. Østfronten 1914 -1924- set med danske øjne.”
Gyldendals Forlag. 2019. 344 sider. Pris 300 kr.

Dette første danske værk om Østfronten 1914-1924 af historikerne Claus Bundgård Christensen (CBC), Niels Bo Poulsen (NBP) og Martin Bo Nørregård (MBN) er vigtigt af mange grunde.

Forfatterne følger begivenhederne fra krigserklæringer til Versaillesfreden og borgerkrigen i Sovjetunionen, de påviser udviklingen mellem tidligere adelsdominerede strukturer, som kavaleristyrker, officersstanden og de årelange soldatertjenester. Krigen, der først blev erklæret mellem tre kejserriger, Tyskland og Østrig-Ungarn forbundet med Rumænien og Osmannerriget og Rusland, forbundet med Bulgarien og Serbien, endte med opløsning af hidtidige strukturer og befrielse og oprettelse af nye lande.

Østfronten strakte sig 1300 km fra nord til syd, med bjergkæder, som Karpaterne over 2000 m høje, store sumpområder som Pripjatsumpene, og store floder, som de russiske soldater måtte forcere til fods, da Rusland havde dårlig infrastruktur og færre jernbaner end Tyskland og Østrig-Ungarn. Desuden foregik der mange forgæves dagsmarcher, grundet mangelfuld eller manglende telegrafisk kommunikation mellem tropperne. Læseren kommer tæt på mange af disse situationer gennem forfatternes flittige brug af breve og beretninger fra dansksindede nordslevigere, danske Røde Kors-folk, Dansk Hjælpeambulancekomité og danske gesandter, som Harald Scavenius fra udenrigsministeriet og Hermod Lannung, der arbejdede med hjælp til udenlandske krigsfanger.

I Rusland bryder revolutionen ud, okkuperede lande, som Finland, de baltiske lande, Polen og Tjekkoslovakiet bliver selvstændige. Østrig og Ungarn bliver delt, mange grænser bliver flyttet eller forsvinder. Forfatterne følger begivenhederne fra 1918 – 1924, den finske borgerkrig, det tjekkoslovakiske korps i Rusland, tyske frikorps i Baltikum og Polen, danske frivillige i den hvide hær og det private Dansk-Baltisk Auxiliær Corps.

Bogen er forsynet med en detaljeret indholdsfortegnelse, fortegnelse over kilder og litteratur og fyldige noter, foruden diverse uundværlige kort og mange fotos.

Bente Kliem