Anmeldelse af

Lev Tolstoj: ”Anna Karenina”. Oversat af Marie Tetzlaff.
Gyldendal. 2018. Bind 1-2 i alt 952 sider. 399,95 kr.

Det er en glædelig begivenhed, at vi nu har fået Lev Tolstojs (LT) afholdte roman ”Anna Karenina” i en ny oversættelse. Det var også tiltrængt, når man betænker, at Ejnar Thomassens oversættelse er fra 1929. Marie Tetzlaff har oversat romanen med stor sprogkundskab og litterær og historisk viden. Hver person har sit særpræg, som LT beskriver detaljeret både af ydre og af indre. Hver detalje har betydning, som beklædning, stemme, ansigtsudtryk, ordvalg, tavshed, reaktion på omverdenen, interesser, forhold til andre, politisk eller praktisk arbejde, initiativer, privat- og familieliv. Alle de mange nuancer af menneskelige relationer og reaktioner har Marie Tetzlaff oversat i et naturligt sprog. Hun fremhæver selv i et interview, at oversættelsen af den store roman byder på en spændvidde af detaljer fra landbrug, politik, familieliv, sociale og familiære omgangsformer, som kræver dels kendskab til romanens samtid, dels oversætterens evne til at gengive det forståeligt, historisk korrekt og i forfatterens ånd og ordvalg. Marie Tetzlaff har løst denne opgave så suverænt, at Tolstojs roman fængsler os i dag og, kan vi kun håbe, også i de næste mange år.

Bente Kliem