Billede af yurchin fra Pixabay 

 

Russisklærerforeningen - DAPRJAL (Den danske forening af undervisere i russisk sprog og litteratur) -  ДАПРЯЛ (Датская Ассоциация Преподавателей Русского Языка и Литературы).
Foreningens formål er at fremme russiskundervisningen og varetage medlemmernes interesser på det pædagogisk-faglige område.
Der er for tiden meget få skoler, der udbyder og opretter russiskklasser. Derfor er fagets side på EMU nedlagt og faget har heller ikke længere sin egen fagkonsulent.

Russisklærerforeningen har derfor selv denne hjemmeside.

Husk indbetaling af kontingent for 2019 senest 15. maj