Billede af yurchin fra Pixabay 

 

Russisklærerforeningen - DAPRJAL (Den danske forening af undervisere i russisk sprog og litteratur) -  ДАПРЯЛ (Датская Ассоциация Преподавателей Русского Языка и Литературы).
Foreningens formål er at fremme russiskundervisningen og varetage medlemmernes interesser på det pædagogisk-faglige område.
Der er for tiden meget få skoler, der udbyder og opretter russiskklasser.
Der er i skoleåret 2019-2020 en ny skole med russisk - Bagsværd Kostskole.
Derfor er fagets side på EMU nedlagt og faget har heller ikke længere sin egen fagkonsulent.

Russisklærerforeningen har derfor selv denne hjemmeside.